Werkzaamheden

Onze werkzaamheden

Wij werken voor ondernemers, ondernemingen, vermogende particulieren en non profit organisaties.

Voor ondernemers en ondernemingen:

Onze werkzaamheden raken de hele levenscyclus van ondernemingen en hun eigenaren:

  • De start met daarbij de keuze voor de rechtsvorm, B.V. of eenmanszaak, meerdere BV’s in een holdingsstructuur al dan niet met een personal holding. Vaak ook binnen samenwerkingsmodellen als een vennootschap onder firma, maatschap of joint venture van BV’s of in de vorm van de coöperatie.

  • Gedurende het bestaan van de onderneming, sturen we bij om de structuur optimaal te houden. We maken daarbij gebruik van fiscale faciliteiten als fiscale eenheid, bedrijfsfusie, aandelenfusie, juridische splitsing en juridische fusie. Ook zijn we er voor lopende vraagstukken betreffende BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting. We verzorgen of begeleiden aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. We adviseren over aangelegenheden met betrekking tot onroerend goed, vaak ook vanuit de overdrachtsbelasting en de BTW. Praktische aspecten als auto van de zaak komen ook vaak voorbij. We begeleiden fiscale controles en voeren waar nodig fiscale procedures (we proberen die liever te voorkomen vanuit kostenoverwegingen en inherente onzekerheden maar als het echt moet, dan “gaan we er voor“). We houden ons ook bezig met formeel belastingrecht zoals boetes, inkeerregeling etc.

  • Als uw onderneming internationale avonturen aangaat dan levert dat meestal weer hele specifieke fiscale en juridische vraagstukken op die we voor u oplossen;

  • We assisteren bij de groei van de onderneming door overnames of samenwerking. Hier begeleiden we niet alleen het fiscale traject maar begeleiden ook regelmatig het tot stand komen van de deal.

  • We kijken ook naar de positie van de ondernemer zelf met het oog op zijn of haar financiële planning. Ook de estate planning met het huwelijksvermogensregime, samenwoningsaspecten en testamenten spelen daarbij een rol. Ook schenkingen, positionering in verband met erfbelasting kunnen daarbij aan de orde komen. We houden ons ook bezig met pensioenvraagstukken, pensioenberekeningen en pensioenbrieven en met vraagstukken over stamrechten en stamrecht-BV’s;

  • Op tijd vragen we aandacht voor toekomstige opvolging, binnen of buiten de familie. Het “verkoopklaar” maken van de onderneming, de juiste (fiscale) structuur, minder afhankelijkheid van de huidige ondernemer, dat zijn zaken waar vaak een al paar jaar voor het “uur U” gekomen is mee begonnen moet worden. “Voorsorteren” voor het gebruik van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de erfbelasting en inkomstenbelasting is daarbij ook belangrijk.