Zakelijke Dienstverleners

Zakelijke Dienstverleners

Als onafhankelijke fiscalisten werken we graag voor en met andere zakelijke dienstverleners. Omdat we niet gebonden zijn aan een andere organisatie kunnen we volledig vrij adviseren.

Een paar voorbeelden.

 

Accountants- en administratiekantoren houden zich meestal ook bezig met fiscaliteit, maar vaak gaan zij tot een zeker niveau en als de vraagstukken dieper gaan, hebben ze behoefte aan fiscale ondersteuning.  Dat kan gaan om advisering, om screening van complexe aangiften, om overleg met de belastingdienst, het voeren van procedures of om een second opinion. Het kan nuttig zijn om een oordeel te geven over de kansen van het voeren van een procedure afgezet tegen het financiële belang. Door met ons samen te werken, kan de accountant of het administratiekantoor zich focussen op zijn eigen werkzaamheden, maar toch zorgen dat zijn of haar cliënt optimaal geholpen wordt. Door onze onafhankelijkheid hoeft er geen zorg te bestaan dat we ‘aan de haal gaan’ met de cliënten.

 

Advocaten komen in hun praktijk regelmatig fiscale vraagstukken tegen. Het kan gaan om de fiscale aspecten van een procedure, om een second opinion op een fiscaal onderwerp dat van belang is, om de fiscale kant van contracten of structuren. Ook treden we regelmatig op bij overnames, niet alleen als fiscaal specialist maar ook – vanuit onze fusie- en overname praktijk – als dealmaker. Een van onze partners is fiscaal echtscheidingsspecialist. Voor de familiepraktijk is dat een terrein waar vaak vragen bestaan maar waar ook gemakkelijk fouten gemaakt worden.

 

Mediators zijn er voor verschillende soorten vraagstukken. In de familiepraktijk is dit bij echtscheidingen een veel gekozen oplossing. Onze echtscheidingsspecialiste kan daarbij inzicht geven over fiscale ‘valkuilen en voetklemmen’. Fiscale missers op dat vlak kunnen erg duur uitpakken. Maar een goede begeleiding brengt ook duidelijkheid en bij een scheiding is al zo veel onzeker en moeilijk. Op zakelijk terrein kunnen wij Mediators ondersteuning geven bij bedrijfswaarderingen en bijvoorbeeld bij het ontrafelen en ontvlechten van bedrijfsstructuren.

 

Notarissen hebben vaak te maken met vraagstukken op het terrein van schenk- en erfbelasting die een belangrijke rol spelen. Wij kunnen de estateplanning en financiële planning in een breder perspectief zetten. In de onroerend goed praktijk spelen overdrachtsbelastingvraagstukken een belangrijke rol. Ook op deze terreinen hebben we specialisten.

 

Adviseurs op het terrein van verzekeringen kunnen we niet alleen begeleiden bij de fiscale kanten en gevolgen van verschillende verzekeringen (pensioenen, lijfrenten, stamrecht-B.V.’s etc.), maar we ondersteunen hen ook bij of met fiscale en financiële planning.