Ondernemers

Ondernemers

IB-ondernemers

Veel ondernemers hebben te maken met de inkomstenbelasting (de IB-ondernemer) als eigenaar van een eenmanszaak of vennoot in een vennootschap onder firma. We verzorgen de aangifte of kijken kritisch naar de aangifte met oog voor de mogelijkheden van verbetering. We begeleiden de ondernemer in het contact met de fiscus en staan hem of haar bij als er een boekenonderzoek komt.

Directeur Groot aandeelhouders (DGA’s)

Als een onderneming in de vorm van een of meerdere B.V.’s gedreven wordt, hebben we te maken met een Directeur Groot Aandeelhouder of DGA. Veel voorkomende issues gaan over herstructurering van de onderneming. We creëren, vaak met gebruikmaking van fiscale faciliteiten, holdingstructuren zodat de waardevolle zaken van de onderneming (zoals een pand) in een aparte B.V. zitten of om verschillende activiteiten van elkaar te scheiden zodat ze niet langer in elkaars bedrijfsrisico’s delen. Een ander aspect is het zo fiscaal vriendelijk mogelijk laten lopen van een toekomstige bedrijfsopvolging.

Bedrijfsopvolging

Voor zowel IB-ondernemers als DGA’s, kent de wet een aantal belangrijke opvolgingsfaciliteiten.

Bij opvolging door kinderen of andere familieleden spelen vaak ook aspecten van schenk- en erfbelasting een belangrijke rol. De zogenaamde Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) kunnen een flinke tegemoetkoming betekenen maar dan moet daar wel van tevoren rekening mee gehouden zijn in de juiste structuur. Deze regelingen kunnen grote voordelen bieden maar zijn erg complex. Wij bekijken met ondernemers of hun situatie de juiste mogelijkheden biedt om deze regelingen toe te kunnen passen.

Starters en ZZP’ers

Starters hebben vaak speciale begeleiding nodig om onverwachte aanslagen te voorkomen. Onze specialisten kunnen met deze doelgroep specifieke vragen samen bespreken zoals:

  • auto van de zaak nemen of toch privé;

  • in de B.V. gaan;

  • de vereisten voor de verschillende – vaak aanzienlijke – fiscale aftrekposten;

Voor ZZP’ers spelen vaak dezelfde vragen, maar is er ook een belangrijk issue hoe sterk hun fiscale ondernemerschap is en wat ze kunnen doen om opdrachtgevers op dat punt tevreden te stellen?

Onze specialisten voldoen ook aan de vaak voorkomende behoefte aan een ‘praatpaal’ om (fiscaal) juridische vragen te bespreken. Bij hen is ook uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting in goede handen. Goed persoonlijk contact is juist voor deze groep ook van groot belang.

Overleg met de fiscus en geschillen

De fiscale wetgeving is complex en vaak voor verschillende uitleg vatbaar. Wij zijn gewend om over eventuele plannen of structuren vooroverleg met de belastingdienst te voeren zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Overleg helpt ook vaak om fiscale geschillen op te lossen. Als dat niet lukt en het belang is er naar, dan procederen wij ook. We zijn daar voorzichtig mee omdat de uitkomst nooit vaststaat en procedures kostbaar kunnen zijn, maar als het nodig en nuttig is, dan ‘gaan we er vol voor’.

Niet fiscale aspecten

Fiscaliteit staat niet op zich, bij advisering zijn ook de niet fiscale aspecten belangrijk. Daar houden we rekening mee. Als de onderneming bijvoorbeeld erg afhankelijk is van de ondernemer, helpt dat meestal niet bij een eventuele verkoop. Een voorbeeld van perceptie in de markt is de zorg- en welzijnssector waar het opereren via een B.V. niet altijd een voordeel is. Soms is het beter om daar een Stichting of Coöperatie bij te betrekken.

Internationaal

Veel van onze cliënten zijn met name in Nederland actief, maar we hebben ook een aanzienlijk aantal cliënten die vragen hebben op internationaal fiscaal gebied. Naast onze eigen ervaring, weten we meestal ook lokale specialisten te vinden om in goed overleg de cliënt te adviseren.